Jak wybrać dobrą firmę dekarską?

Dach to jeden z najważniejszych elementów konstrukcji każdego domu. Jego wytrzymałość zależna jest nie tylko od wybranych materiałów, ale też od firmy dekarskiej wybranej do zamontowania dachówek i okien dachowych. Przeciekający dach czy nieprawidłowo zainstalowane okna połaciowe to nie duży problem, jednak wiążą się z nim dodatkowe koszty napraw. Na co zwrócić uwagę, wybierając firmę dekarską?

 

Jak wybrać dobrego dekarza?

Przed wyborem konkretnej firmy dekarskiej należy zapoznać się z różnymi ofertami i sprawdzić, czy dana firma specjalizuje się w wykonaniu określonego dachu. Przed podpisaniem umowy warto poprosić o podesłanie zdjęć z poprzednich realizacji. Czynnikiem decydującym o powodzeniu firmy dekarskiej na rynku jest doświadczenie i poparcie aktualnymi certyfikatami.

Drugim ważnym aspektem jest podpisanie umowy i gwarancja. W dokumencie należy jasno zaznaczyć zakres prac i termin ich wykonania, a także całkowity koszt usługi. Kluczowe będzie określenie gwarancji, która zabezpieczy przed ewentualnymi nieprawidłowościami w montażu mogącymi ujawnić się po dłuższym czasie. Warto sprawdzić, czy firma posiada polisę OC. Takie dodatkowe zabezpieczenie finansowe okaże się pomocne, gdy w trakcie prac dojdzie do jakiegokolwiek uszkodzenia.

Nawet najlepsza ekipa dekarska wymaga pewnej kontroli w trakcie trwania prac budowlanych. Warto sprawdzić, czy dekarz przestrzega zasad BHP i czy wykonawcy są odpowiednio zabezpieczeni. Zaleca się bieżące śledzenie montażu okien dachowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wezwać na budowę inspektora nadzoru budowlanego.

 

Jak znaleźć dobrą firmę dekarską?

Firmę dekarską można znaleźć dzięki Polskiemu Stowarzyszeniu Dekarzy. Strona Stowarzyszenia publikuje listę członków w każdym województwie wraz z danymi kontaktowymi. Pomocne mogą okazać się także platformy do kontaktu z inwestorami czy specjalistyczne fora budowlane.

budowa dachu