Na czym polega proces klamrowania dachówek?

Dach stanowi ochronę budynku przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Aby uchronić wnętrze przed wilgocią, niezbędne jest prawidłowe wykonanie izolacji dachu – zastosowanie odpowiedniego kąta nachylenia połaci dachowej, użycie dobrej izolacji przeciwwodnej i folii paraizolacyjnej oraz takie ułożenie dachówek, by nie było między nimi przerw. Przy montażu dachówek istotne jest ich prawidłowe zamocowanie oraz klamrowanie.

 

Klamrowanie dachówek – co mówią przepisy?

Klamrowanie oraz wszystkie inne sposoby mechanicznego przytwierdzania dachówek mają na celu zabezpieczenie pokrycia dachu przed działaniem silnych wiatrów, obfitych opadów deszczu oraz zadymki śnieżnej. Proces klamrowania jest także dodatkowym środkiem zabezpieczającym w sytuacji, gdy połacie dachowe mają zbyt duże nachylenie. Polskie prawo nie narzuca obowiązku stosowania klamer, nie ma również normy, która określałaby wymogi dotyczące klamrowania. Jednak zasady sztuki budowlanej oraz coraz intensywniejsze zjawiska pogodowe sprawiają, że producenci dachówek zalecają wykonanie klamrowania, podając szczegółowo ile klamer i w jakich miejscach dachu należy zastosować.

 

Główne zasady procesu klamrowania

Wpływ na mocowanie dachówek ma kąt pochylenia połaci, wysokość budynku, fragment połaci dachu, rodzaj dachówki oraz strefa wiatrowa, w jakiej znajduje się budynek. W Polsce najczęściej zalecane jest klamrowanie co drugiej lub co trzeciej dachówki na połaci oraz wszystkich dachówek skrajnych. Montaż polega na złapaniu za zamek boczny dwóch pionowo sąsiadujących dachówek (górnej i dolnej). Trzecia dachówka wpina się w zamek i jest przytrzymywana przez dwie przytwierdzone spinką. Punkty mocowań w poszczególnych rzędach poziomych powinny być rozmieszczone w stosunku do siebie na przemian, z przesunięciem o jedną dachówkę. Klamry powinny być umiejscowione na całej powierzchni dachu. Co istotne, dachówki w obrębie szczytu należy przytwierdzić dwukrotnie w miejscach gotowych nawierceń. Jeśli ich nie ma, otwory należy wykonać samemu.

nowe dachówki