Przeglądy dachów w świetle przepisów

Każdego roku dach musi zmagać się z wieloma silnymi czynnikami, które wpływają na jego kondycję. Aby zapobiegać trwałym i poważnym uszkodzeniom, powinno się wykonywać regularne przeglądy. Czy obowiązek ich przeprowadzania widnieje w przepisach budowlanych? Dowiesz się tego w poniższym tekście.

 

Ogólne przepisy dotyczące przeglądów

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 2016 roku przeglądy okresowe budynków należą do właściciela lub zarządcy budynku i wymagane jest ich przeprowadzanie co najmniej raz w roku. Obiekt powinien być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, musi pozostawać w należytym stanie technicznym i estetycznym, a także być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. Na zarządcy ciąży także obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania w przypadku czynników zewnętrznych wynikłych z działania człowieka lub sił natury. Należą do nich przede wszystkim:

 • wyładowania atmosferyczne,
 • wstrząsy sejsmiczne,
 • silne wiatry,
 • intensywne opady,
 • osuwiska ziemi,
 • pożary,
 • powodzie.

Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania spada na właścicielu lub zarządcy niezależnie od tego, czy dotyczy ona sprawności technicznej, czy działania czynników takich jak np. nadmiar śniegu na dachu. Niewykonanie tych obowiązków grozi karą grzywny, ograniczeniem wolności albo jej pozbawieniem do roku.

 

Regularne przeglądy dachu

Dach sam w sobie nie podlega obowiązkowym przepisom kontrolnym, jednak to jeden z elementów budynku, który wymaga przeprowadzania okresowych przeglądów. Usługi dekarskie przeważnie są potrzebne wtedy, gdy dach przecieka, rynny są uszkodzone, dachówki odpadają lub więźba jest zniszczona przez szkodniki. W takich sytuacjach naprawy powinny być wykonywane od razu.  Zakupu akcesoriów dachowych można dokonać w naszej hurtowni w Poznaniu. Problemem często jest znalezienie odpowiedniej ekipy w czasie, gdy okres letni się kończy, a firmy każą czekać w kolejce. Dlatego właśnie przeglądy powinno wykonywać się regularnie, np. na wiosnę. Przeprowadza się wtedy m.in. kontrolę:

 • połaci dachowej,
 • stanu drabin,
 • konstrukcji,
 • izolacji daszków,
 • obróbek blacharskich,
 • wylotów wentylacyjnych,
 • rynien.

Dodatkowo można zlecić czyszczenie rynien, trapów, kanalików, kratek osłonowych, rur wpustowych oraz połaci dachowej. Poważne awarie powstają zazwyczaj zimą, przy działaniu niskich temperatur. Najbardziej newralgiczne miejsca to kosze dachowe, rynny, obróbki blacharskie i przejścia przez połać. To właśnie tam należy zwracać największą uwagę. Kontrolę można także przeprowadzać jesienią, aby przygotować dach na nadchodzący sezon zimowy.

przegląd dachu