Rodzaje zabezpieczeń antykorozyjnych dachów

Dach, czyli najwyższa część budynku, ma za zadanie nie tylko jego przykrycie, ale przede wszystkim osłonięcie przed wpływami różnorodnych warunków atmosferycznych. Tym samym pokrycie dachu poddawane jest najcięższym próbom, a przy odśnieżaniu również uszkodzeniom mechanicznym. Te natomiast prowadzą prostą drogą do pojawienia się ognisk rdzy. Jakie zabezpieczenia można zastosować, by uchronić się przed korozją?

 

Zabezpieczenia antykorozyjne dachu

Korozja jest zjawiskiem polegającym na niszczeniu materiału pod wpływem szkodliwych czynników. Jej działanie nie ogranicza się tylko do względów estetycznych – korozja rozpoczyna się na powierzchni materiału i postępuje w głąb, prowadząc do jego stopniowego niszczenia. Problemy z rdzą dotyczą wszystkich pokryć dachowych, każdy rodzaj ma inny poziom odporności i wymaga innego traktowania. Aby uchronić stalowy dach przed zardzewieniem, należy wykorzystać materiał poddany obustronnemu cynkowaniu lub pokryć go stopem cynku, aluminium i krzemu, czyli alucynkiem. Przy wykorzystaniu stopu aluminium-mangan-magnez pokrycie dachowe zyskuje wysoką odporność chemiczną i nie podlega procesowi utleniania. Można na nim zastosować także dodatkowe powłoki poliestrowe. Jednym z najbardziej odpornych na korozję metali jest miedź. Z biegiem czasu pokrywa się patyną (tlenkiem miedzi), która jest naturalnym, antykorozyjnym zabezpieczeniem dachu. Stopy cynku i tytanu zwiększają wytrzymałość blachy, a dzięki procesowi patynowania dach zyskuje dodatkowe zabezpieczenie przed rdzą.

 

Dodatkowe działania zabezpieczające

Blachy wykorzystywane na pokrycia dachowe zabezpiecza się, stosując farby na spoiwie poliestrowym – czasami wzbogaca się je o posypki ceramiczne lub akrylowe, które tworzą grubszą warstwę odporną na uszkodzenia. Do ochrony służy także poliuretan z dodatkiem poliamidu, który jest idealny do rejonów o wysokim zanieczyszczeniu powietrza. Do zadań szczególnie trudnych wykorzystuje się specjalną powłokę z polifluorku winylu.

dach