Systemy rynnowe polecane dla budownictwa zabytkowego

Prawidłowe funkcjonowanie pokrycia dachowego wymaga zastosowania właściwych elementów uzupełniających. Wśród akcesoriów, które okażą się niezbędne, na szczególną uwagę zasługuje instalacja odwadniająca połać dachową i chroniąca elewację przed zmoczeniem przez spływanie ściekającej z pokrycia deszczówki. W zależności od konstrukcji dachu oraz wykorzystanego materiału pokryciowego konieczny będzie odpowiedni system rynnowy. W Poznaniu są one dostępne w różnych typach w ofercie firmy Pimar. Przekonajmy się, jakie elementy systemów są wykorzystywane przy odprowadzaniu wody z połaci dachowych.

 

Jak wygląda system odwadniający dach?

System odprowadzający wodę spływającą z połaci na dachach spadzistych ma postać rynien mocowanych wzdłuż krawędzi pokrycia, co pozwala na przejmowanie całej deszczówki i kierowanie jej do lejów spustowych, do których podłączone są odpowiednie rury. Sprowadzają one deszczówkę do poziomu gruntu, a następnie przekazują do instalacji odwadniającej dany obszar, zwykle kanalizacji burzowej lub ogólnospławnej. By całość zachowała stabilność, rynny są mocowane specjalnymi uchwytami i układane ze spadkiem prowadzącym w kierunku lei spustowych. Dla utrzymania drożności instalacji w tych ostatnich niewiele nad poziomem gruntu zakłada się elementy z kalpkami rewizyjnymi, pozwalającymi na swobodne czyszczenie rur z liści czy innych zanieczyszczeń. W dachach płaskich używane są wypusty dachowe oraz sieć poziomych rur łączących je z koszami zlewowymi.

 

Jakie rozwiązania są stosowane w przypadku obiektów zabytkowych?

W obiektach, które znajdują się pod opieką konserwatora zabytków, wszelkie prace remontowe wymagają uzyskania zgody i zatwierdzenia wykorzystywanych materiałów oraz stosowanych technologii. Opcją, która może być zastosowana w takich przypadkach, są np. klasyczne rynny miedziane, wymagające lutowania ze sobą poszczególnych elementów oraz dopasowania geometrii i rozmieszczenia komponentów do przygotowanego planu.

 

kamienica z czerwonej cegły