Wybór materiałów zadaszeniowych a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, czyli MPZP jest dokumentem opracowywanym przez władze lokalne na podstawie obowiązujących norm prawnych. Celem MPZP jest określenie kierunków rozwoju przestrzennego. W praktyce oznacza to, że dokument ten narzuca wiele rozwiązań dla osób, które budują lub remontują domy, między innymi rodzaj pokrycia dachu, jego kształt oraz minimalny i maksymalny kąt nachylenia. Niekiedy w MPZP zdefiniowane są konkretne odcienie dachu, które są dopuszczalne na danym obszarze.

 

Konstrukcja dachu a MPZP

Planując budowę domu, warto dokładnie przestudiować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Być może okaże się, że na działce nie można wybudować wymarzonego domu z dachem płaskim, ponieważ wymagane jest zachowanie minimalnego spadku połaci na poziomie 30 stopni. Do wytycznych opisanych w MPZP inwestorzy muszą się bezwzględnie stosować, a wszelkie odstępstwa podlegają karom grzywny. Wybudowanie domu niezgodnego z założeniami MPZP traktowane jest jako samowola budowlana – inwestor może dostać nakaz doprowadzenia nieruchomości do stanu zgodnego z przepisami lub nakaz rozbiórki budynku.

 

Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może narzucić kolorystykę dachu?

Lokalne regulacje mogą definiować paletę barw, jaka jest dopuszczalna w przypadku elewacji i kolorystyki dachów. Na co dzień zajmujemy się montażem dachów w Poznaniu i zawsze staramy się dobrać rozwiązania zgodne z założeniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zwykle wskazywany jest zakres kolorystyczny, ale zdarzają się sytuacje, gdzie MPZP dokładnie określa listę dopuszczalnych kolorów. Często spotkać się można także z zapisami precyzującymi rodzaj dopuszczalnych materiałów budowlanych.

planowanie przestrzenne