Zakup dachu, a podatek VAT. Co warto wiedzieć?

Budowa lub remont domu jednorodzinnego wiąże się zawsze z dużymi wydatkami. Wszystkie niezbędne materiały – od betonu, przez pustaki lub cegły, aż po elementy pokrycia dachowego – są bardzo pokaźną pozycją w kosztorysie każdej takiej inwestycji. Koszty zakupu materiałów budowlanych są dodatkowo powiększane przez konieczność zapłacenia przy każdej transakcji podatku VAT. W przypadku budowy obiektów komercyjnych inwestorzy mogą liczyć na odliczenie wpłaconego w ramach zakupów VAT-u od swego podatku naliczonego. Osoby budujące budynki mieszkalne nie mają takiej możliwość. Jednak również one mogą zastosować rozwiązania, które obniżą podatek VAT płacony np. przy zakupie pokrycia dachowego. Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda sprawa VAT-u za zakup materiałów budowlanych przy budowie domu jednorodzinnego.

 

Jaki jest VAT na materiały i roboty budowlano-remontowe?

Wszystkie materiały budowlane oraz wykonywane usługi budowlane i remontowe wymagają płacenia tzw. podstawowej stawki VAT. Wynosi ona 23% wartości zakupu. Inwestorzy indywidualni, którzy budują dom, są więc zmuszeni do zapłacenia całej tej kwoty, co stanowi niemały wydatek. Ponoszone koszty mogą jednak być aż o 15% niższe.

Taką możliwość daje obniżenie stawki VAT z 23 do 8%. Zgodnie z przepisami jest to możliwe w sytuacji, gdy inwestor zamawia kompleksową usługę montażu, a dostawa niezbędnych do niej materiałów jest jedynie warunkiem koniecznym wykonania zleconych prac. W takiej sytuacji zamiast samodzielnego zakupu pokrycia dachowego lepiej zamówić usługę pokrycia dachu, w ramach której wykonawca zobowiązuje się również do dostarczenia wszystkich niezbędnych materiałów.

W przypadku zamawiania usługi wraz z montażem nie obowiązują żadne dodatkowe obostrzenia co do wartości materiałów ani proporcji między ceną usługi a używanym materiałem. Z opcji zakupu z VAT-em obniżonym do 8% można więc skorzystać niezależnie od tego, czy na dachu zostanie ułożona droższa dachówka ceramiczna, czy nieco tańsza blachodachówka albo blacha trapezowa lub papa termozgrzewalna. 

W myśl przepisów i interpretacji stosowanych przez administrację skarbową znaczenie ma jednak rodzaj budynku, którego będzie dotyczyła usługa.

 

Kiedy można skorzystać z obniżonej stawki VAT?

Obniżona stawka VAT w wysokości 8% może być zastosowana wówczas, gdy wykonywana usługa np. układania pokrycia dachowego wraz z dostawą niezbędnych materiałów będzie realizowana na obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Do obiektów tego rodzaju zalicza się budynki mieszkalne oraz lokale mieszkalne, które spełniają określone wymogi. W przypadku domów jednorodzinnych będzie to powierzchnia użytkowa nieprzekraczająca 300 m2, a jeśli chodzi o lokale mieszkalne, to będą to wyłącznie takie, w których powierzchnia użytkowa jest mniejsza niż 150 m2.

Takie rozwiązanie nie oznacza jednak, że osoby, które budują dom o powierzchni użytkowej większej niż 300 m2, są pozbawione możliwości skorzystania ze stawki obniżonej. W takiej sytuacji będzie ona jednak mogła być zastosowana jedynie do części mieszczącej się w limicie. Za pozostałe materiały stawką obowiązującą będzie stawka główna. Rozliczenie kosztów odbywa się przy tym proporcjonalnie. W przypadku domu o powierzchni 400 m2 obniżony VAT 8% będzie mógł być zastosowany do 3/4 kosztów zleconej usługi i materiałów, a stawka 23% do 1/4 kosztów.

Co ważne przy zakupie pokrycia dachowego wraz z usługą montażu z obniżoną stawką VAT 8% nie ma znaczenia sposób wykonania usługi. Oznacza to, że możliwa jest sytuacja, gdy to firma sprzedająca pokrycie wykona usługę dekarską przy wykorzystaniu zatrudnionych przez siebie fachowców, a także taka, gdy zadanie to zostanie przez nią zlecone zupełnie innemu podmiotowi.

Warto pamiętać, że zakup ze stawką 8% jest możliwy nie tylko przy budowie domu, ale również przy remoncie istniejącego pokrycia. Przepisy dopuszczają bowiem taki sposób opodatkowania również wykonywanie robót konserwacyjnych w obiektach zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

budowa domu